450K ANHDAO3YEUDULICH3 Giảm 8% đến 400,000 VND cho đơn hàng từ 2,200,000 VND. Áp dụng từ 01.03.2020 đến 31.03.2020 và chỉ cho đơn hàng trên App và khách hàng mới. 31/3/2020 https://shorten.asia/h4BDM2SSTrải nghiệm tuyệt vời - Ưu đãi đến 400K

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN