-100K - Áp dụng cho đơn hàng từ 1.000.000đ trở lên.
- Thời gian: Mỗi ngày từ 9h - 23h59 từ 24/02 - 24/03/2020
24/3/2020 https://go.isclix.com/deep_link/4900936111186335685?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchuong-trinh%2Fuu-dai-hsbc-thang-02-cgThẻ HSBC giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu - Ưu đãi tháng 3

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN