-50% Từ 10.02.2020 đến 31.03.2020 khi mua 1 size bất kì vali LT011N bạn sẽ được mua thêm vali thứ 2 size bất kì với giá CỰC ĐÃ chỉ 590.000đ trên cùng 1 đơn hàng. 31/3/2020 https://go.isclix.com/deep_link/4900936111186335685?url=https%3A%2F%2Flug.vn%2Fket-noi-yeu-thuong%3Futm_source%3Dfb_fanpage%26utm_campaign%3Dnormal%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3Dluglove%26fbclid%3DIwAR05n04VJST1GkT3VG4R8u1de7ArPC0GiGvRK1eCqS-8p_--gPwQEcOfQfQ

Kết nối yêu thương" cùng "Siêu phẩm thoát ế

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN